Мувите се двокрилни инсекти коишто најчесто ги има во домаќинствата.

Како доаѓа до нивната појава?

Мувите како двокрилни инсекти можат да влезат без никаков проблем преку отворена врата или пак прозорец,но има и случаи каде што влегуваат преку некаков вид на транспорт, најчесто кутии,кога ќе влезат во едно домаќинство немаат никаква потреба за истото да го напуштат.

Дали се заразни?

Мувите како двокрилни инсекти дневно менуваат, доколку не најдат соодветни услови повеќе локации, со самото менување на локации коишто не се хигиенски тие може да доведат до разни болести и можат да пренесат над 90 патогени болести, како што се:

–Колера
-Салмонела
-Антракс
-Туберкулоза и сл.

Како да се заштите?

Доколку имате проблем со муви во вашиот дом или канцеларија, повикајте го нашиот тим.