Видови на мравки и нивното потекло

Мравките се еусоцијални инсекти од фамилијата Formicidae и заедно со сродните оси и пчели, припаѓаат на редот Hymenoptera. Мравките се појавуваат во фосилните записи, ширум светот во значителна разновидост уште од најраните периоди на човештвото.

Постојат повеќе видови на мравки околу, 10-тина илјади, кај нас се најпознати две врсти од кои се црните градинарски мравки и фараонските.

Како да ги препознаеме?

Фараонските мравки имаат специфична боја односно црвенкасто- жолта боја и се ситни и потешко видливи за разлика од останатите мравки, кои можеме полесно да ги забележиме. Тие најчесто се населени во домаќинствата, хотелите, канцелариите.

Големина на мравки

Поради нивната големина од 2 милиметри тие лесно можат да влезат во било кој објект, иако се сите врати затворени,често се движат и по разна инсталација и така се населуваат.

Најчесто живеалиште

-Кујни
-Тоалети

Опасноста која ја носат мравките

Мравките, поради нивната мала големина, можат лесно да влезат во различни продукти и со тоа да предизвикаат различни болести, најчесто стрептокока или салмонела.