Како и на кој начин се хранат комарците

Комарците користат издишен јаглерод диоксид, телесни мириси и температура и на тој начин ги следат своите жртви до нивните домови. Само женските комарци имаат делови од устата неопходни за цицање крв. Кога каснуваат со нивниот пробосцис, тие прободуваат две иглички во кожата: едната за инјектирање ензим што го инхибира згрутчувањето на крвта, а другата да цица крв којашто оди во нивното тело. Тие ја користат крвта, не за сопствена исхрана, туку како извор на протеини за нивните јајца.

Преносители на сериозни болести

Надвор од вознемирувачкиот фактор, комарците се носители или преносители на некои од најсмртоносните болести на човештвото и тие се главниот број еден непријател, во борбата против глобалните заразни болести. Болестите што ги пренесуваат комарците предизвикуваат милиони смртни случаи ширум светот секоја година со непропорционален ефект врз децата и постарите лица.

Видови на Комарци

Постојат повеќе од 3.000 видови на комарци. Комарците Anopheles се единствениот вид за кој е познато дека носи маларија. Тие исто така пренесуваат филаријаза (или елефантијаза) и енцефалитис. Комарците Culex носат енцефалитис, филаријаза и вирусот на Западен Нил. И комарците Aedes, чиј член е незаситниот азиски тигар, носат жолта треска, денга и енцефалитис.

Како се наоѓаат во домаќинствата

Комарците се мали инсекти со тоа имаат предиспозиција да влезат лесно во секое домаќинство преку мали дупчиња,прозори или пак било какви отвори кои што се наоѓаат на објектот.